PRIVACY STATEMENT DEZZEL


Dezzel neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. De gegevens die tijdens het spel (de “Actie”) worden verzameld, worden overeenkomstig hoge veiligheidsnormen opgeslagen. Dezzel beschermt naar eer en geweten uw persoonlijke gegevens. Om een soepel spelverloop te kunnen garanderen heeft de gegevensbescherming van Dezzel de hoogste prioriteit. In dit document wordt de Privacy Statement van Dezzel uiteen gezet. We raden u daarom aan deze Privacy Statement aandachtig door te nemen.
1. Wie is Dezzel?
Dezzel houdt zich bezig met Online-Marketing activiteiten. In dat kader zet zij diverse online campagnes op voor marketing partners. Met name is Dezzel gespecialiseerd in E-Mail Marketing campagnes, sweepstake evenementen – onder meer op het gebied van sponsoring en lifestyle – en banner placement en vergelijkingscampagnes.
Dezzel is gevestigd Wisselweg 33, Almere.
2. Welke informatie wordt door Dezzel verzameld en verwerkt?
Registratie 
Wanneer u wilt deelnemen aan de promotionele actie van Dezzel, wordt u gevraagd bepaalde informatie over uzelf in te vullen. Het gaat hierbij om uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Verder wordt u verzocht aanvullende gegevens te verstrekken zoals informatie over de producten, media en merken die u gebruikt, alsmede over uw koopgedrag.
Automatisch gegenereerde informatie 
Dezzel verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website en deelname aan de Actie. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt en “cookies”. Voor meer informatie over cookies kunt u hier [hypelink] ons Cookie Statement inzien.
3. Wat zijn cookies en hoe maakt Dezzel er gebruik van?
Dezzel verwijst u hiervoor naar de pagina Cookieverklaring van Dezzel.
4. Aan wie maakt Dezzel uw gegevens bekend?
Dezzel kan uw gegevens aan derden bekendmaken als het daartoe wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is voor uw deelname aan een Actie. Dezzel kan uw gegevens eveneens bekendmaken aan derden zoals sponsors of partners als het daartoe uw toestemming heeft gekregen en voor de doeleinden opgegeven in de toestemming. Wanneer gegevens aan een derde worden bekendgemaakt, geldt voor het gebruik van deze gegevens door de derde het privacybeleid van de respectieve derde en niet dat van Dezzel.
5. Op welke wijze beschermt Dezzel uw persoonlijke informatie?
Dezzel zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Dezzel, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Dezzel fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw (persoons)gegevens worden overgedragen.
7. Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens over te dragen naar onze verbonden ondernemingen (naar hun servers) in de Verenigde Staten of in andere niet-Europese landen waar de reglementering inzake privacybescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als binnen de Europese Unie. In dat geval zal Dezzel alle nodige maatregelen treffen zodat bij deze overdrachten de Europese reglementering inzake overdracht wordt gerespecteerd.
8. Welke rechten heeft u?
U heeft het recht Dezzel via info@Dezzel.com te vragen welke persoonlijke gegevens zij van u verwerkt. Dezzel zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u Dezzel verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Dezzel in ieder geval binnen vier weken reageren.
9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Dezzel?
De website/Actie kan hyperlinks bevatten waarmee u de website/Actie verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Dezzel heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacy Statement van Dezzel heeft alleen betrekking op persoonlijke gegevens die via de website van Dezzel en/of een Actie zijn verkregen. Dezzel accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derde partijen.
10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Dezzel?
Om deel te mogen nemen dient u 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- en verblijfplaats te hebben in Nederland. Indien u jonger bent dan 18 jaar en/of buiten Nederlands woonachtig bent, mag u niet deelnemen aan de Actie.
11. Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?
Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de website of de Actie.
12. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Statement, dan kunt u een e-mail sturen aan info@Dezzel.com

CONTACT:

novibrain / Dezzel Media
B.V.
Wisselweg 33

1314 CB Almere

The Netherlands